Zostałam uznana za „Poetkę Dziecięcej Radości”:)

Zostałam uznana za „Poetkę Dziecięcej Radości”:)) W Radomsku odbył się XI konkurs czytelniczy zatytułowany „Poeci Dziecięcej Radości”, podczas którego uczniowie klas II z 9-ciu Radomskich Szkół Podstawowych zmierzyli się ze znajomością moich Bajczytanek.
Biorąc po uwagę fakt, że w poprzednich latach bohaterami tegoż konkursu byli: Wanda Chotomska, Jan Brzechwa, Natalia Usenko, Aleksander Fredro, Danuta Wawiłow i Julian Tuwim, to czuję się… zaszczycona i ogromnie szczęśliwa, że moje wiersze są oceniane tak wysoko przez dorosłych, a jednocześnie bawią i cieszą dzieci. Gratuluję wszystkim uczestnikom