Warszawa
Warszawa – Ursynów
XII Przegląd Recytatorski
VI Przegląd Plastyczny
Twórczość Hanny Niewiadomskiej

Link do wydarzenia (1)
Link do wydarzenia (2)
Link do wydarzenia (3)