KRAKÓW
Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatowski
„Cztery Pory Roku
– Hanna Niewiadomska pisze dla nas wiersze”

Link do wydarzenia