„Wielka Brytania – Portsmouth
Polska Sobotnia Szkoła
im Powstańców Listopadowych

Spotkanie z polskimi dziećmi w Polskiej Sobotniej Szkole im. Powstańców Listopadowych

Link do wydarzenia